Loreta Graužinienė

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė

Naujienos

L. Graužinienė: „Lyčių galimybių klausimais turi užsiimti ne tik moterys, bet ir vyrai“

Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės ir Liuksemburgo lyčių lygybės ministrės Lydijos Muč (Lydia Mutsch) susitikime daugiausia dėmesio skirta vienodoms lyčių galimybėms, moterų padėties gerinimo, diskriminacijos mažinimo klausimams aptarti. Susitikime akcentuota, kad požiūris į lyčių galimybes abiejose valstybėse labai panašus.

Birželio 16 d. 10:33 

„Savanoriškas žmonių būrimasis į bendruomenes yra svarbi sąlyga stiprėti pilietinei visuomenei“

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė sveikindama Seime vykstančios konferencijos, skirtos vietos bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų veiklai aptarti, dalyvius akcentavo didesnio dėmesio bendruomenėms svarbą.

Birželio 15 d. 10:32 

Seimo minėjime pagerbtas pirmųjų masinių trėmimų ir žudynių aukų atminimas

Birželio 14 d., Seime įvyko Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienoms atminti skirtas minėjimas, kuriame tylos minute pagerbtas žuvusiųjų nuo sovietų okupacijos ir genocido atminimas.

Birželio 14 d. 14:06 

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė susitiko su Tarpparlamentinės Sąjungos Prezidentu

Seimo Pirmininkės L. Graužinienės ir Tarpparlamentinės Sąjungos Prezidento Sabero Čaudurio susitikimo metu pažymėta, kad Tarpparlamentinė Sąjunga – svarbus pasaulinis parlamentinis forumas, tapęs tarpparlamentinio dialogo ir parlamentinės diplomatijos centru. Glaudžiai bendradarbiaudama su Jungtinėmis Tautomis ši organizacija daug prisideda prie tarptautinių problemų sprendimo būdų, konfliktų prevencijos ir žmogaus teisių gynimo.

Birželio 07 d. 17:00 

Seimo Pirmininkė susitiko su Ukrainos Ministru Pirmininku

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, susitikusi su Ukrainos Ministru Pirmininku Volodimiru Groismanu, aptarė Kijeve vykstančios Lietuvos Respublikos Seimo, Lenkijos Respublikos Seimo bei Senato ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados narių Asamblėjos darbą bei pasidalino įspūdžiais iš savaitgalį aplankyto Dniepropetrovsko (Dniepro).

Gegužės 31 d. 16:59